máy xay sinh tố | tai game bigone | quảng cáo google | máy bơm nước

xây nhà|sửa chữa nhà|máy tính bảng giá rẻ|máy tính bảng gọi điện|diệt mối hà nội|dịch vụ diệt mối|đồng hồ|sửa chữa điện|sửa điện nước

Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp

Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp
Thông báo Tuyển sinh đại học chính quy 2014
20/03/2014 | Bùi Trung Dũng
article thumbnail

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Số: . . . . ./ MTCN -TS14 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014   THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014   * Địa chỉ:       Trường Đ [ ... ]


Thông báo Tuyển sinh đại học chính quy 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Số: . . . . ./ MTCN -TS14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

 

THÔNG BÁO TUYỂ...

Thông báo chào hàng cạnh tranh

Thông báo chào hàng cạnh tranh

Thông báo chào hàng cạnh tranh

 

Sổ điểm thi tuyển viên chức năm 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC 2013

SỔ ĐIỂM THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2013

STT

SBD

Họ và tên

Năm sinh

Phái

Ngạch thi

Vị trí đăng ký dự thi

Ngoại ngữ

Tin học

Kiến thức chung

C...

Thực hiện ba công khai

Thực hiện ba công khai

Nội dung công khai của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp:

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

- Công khai tài chính

Nội dung cụ thể xin xem...